Gør en forskel som borger

Dine valg og din adfærd betyder noget og kan være med til at rykke verden i en mere bæredygtig retning.

Gør en forskel som virksomhed

Gør verdensmålene til en del af jeres forretning og frem bæredygtig udvikling på de indre linjer.

Gør en forskel som forening

Frem bæredygtighed med små og store bæredygtige valg til arrangementer og i den daglige drift.

Verdensmålene i Gentofte

Gentofte gør en forskel

Hvis ikke vi lokalt og konkret skal tage ansvar for en bæredygtig udvikling og en verden i social, økonomisk og miljømæssig balance – hvem skal så?

Fire fokusområder 

I Gentofte vil vi i de kommende år fokusere på fire områder, der tilsammen sætter rammer og retning for verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte. Disse fire fokusområder gælder hele lokalsamfundet – kommune, borgere, foreninger, virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner – og alle kan være med til at gøre en forskel.

Kommunikation

I vores verdensmålskommunikation i Gentofte vil vi fokusere på, hvordan vi lokalt og konkret kan bidrage til at indfri verdensmålene. Og på, hvordan vi kan gøre det sammen.