Baggrund

I 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at sætte fokus på FN's verdensmål i Gentofte. Et opgaveudvalg bestående af ti borgere og fem politikere fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvilke verdensmål, vi særligt skal prioritere i Gentofte, og hvordan vi kan udbrede kendskab, engagement og handling ift. verdensmålene, så de bliver løftestang til endnu mere bæredygtig udvikling lokalt og konkret i Gentofte.

Er du interesseret i at høre mere eller bidrage til at indfri verdensmålene i Gentofte kan du kontakte Maria Maarbjerg, e-mail: mmb@gentofte.dk

Opgaveudvalget FN's Verdensmål i Gentofte


Opgaveudvalget afholdt 7 møder. Derudover stod opgaveudvalget bag en række arrangementer, der udbredte kendskabet til verdensmålene og fremmede engagement og handling blandt både borgere, virksomheder, foreninger og i den kommunale organisation.

Gentofte sprinter for verdensmålene samlede knap 300 borgere, foreningsaktive, lokale erhvervsdrivende og kommunale medarbejdere for at omsætte abstrakte verdensmål til konkrete initiativer med fokus på bæredygtig adfærd og forbrug. Se film fra Gentofte sprinter for verdensmålene

Danmark for målene skabte synlighed omkring verdensmålene i de lokale bycentre på Vangede Bygade, Gentoftegade, Jægersborg Allé og ved Gentofte Hovedbibliotek. Her foregik 6 arrangementer med boder, aktiviteter og oplæg under forskellige verdensmålstemaer.

Hvad kan du give videre til dine børnebørn? satte fokus på, at bæredygtig trækker tråde langt tilbage i historien, og samlede en del af Gentoftes ældre borgere til en eftermiddag med oplæg og samtaler om, hvordan nøjsomhed og ”gamle dyder” kan inspirere den grønne omstilling i dag og komme i spil i generationsmødet med mellem børnebørn og bedsteforældre.

Opgaveudvalget har undervejs inspireret til verdensmålsinitiativer i lokale institutioner og havde en stand til Gentofte Erhvervskonference 2019, hvor temaet var Digitalisering og Verdensmål.

Herudover har opgaveudvalget været i dialog med Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet, Grønt Råd og Folkeoplysningsudvalget og har løbende udvekslet erfaringer med andre kommuner, organisationer og samfundsaktører. 

Opgaveudvalget afleverede sit forslag til Kommunalbestyrelsen d. 22. juni 2020.


Opgaveudvalgets medlemmer

 • Kristine Kryger (formand)
 • Karen Riis Kjølbye (næstformand)
 • Jesper Marcus
 • Katarina Ammitzbøll
 • Morten Løkkegaard
 • Henrik Beha Pedersen
 • Ann Faber Ginness
 • Pernille Urhøj-Kjær
 • Rikke Nöhrlind
 • Malene Brandt
 • Dorthe Scott Jensen
 • Mi Storm Jensen
 • Felix Dyrhauge Buch
 • Katrine Bagger
 • Merethe Hoffmann

Indledende afdækning af verdensmålsaktiviteter i Gentofte Kommune


Som en del af det indledende arbejde med at forme den samlede tilgang til verdensmål i Gentofte Kommune, blev der i marts 2019 foretaget en overordnet afdækning af, hvordan forskellige dele af den kommunale organisation allerede arbejdede med verdensmål. Læs mere i Verdensmål_overordnet_kortlægning_marts2019