Vi tager konkret og lokalt ansvar

Alle 17 verdensmål er rettet mod komplekse problemer, som er så store og så tæt forbundne til hinanden, at de ikke kan skilles ad. Verdensmålene kan ikke løses ét ad gangen, men kræver en sammenhængende indsats.
Fokusområderne gælder hele lokalsamfundet – kommune, borgere, foreninger, virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner – og alle kan være med til at tage ansvar.

Vi lever klimaansvarligt

Vi gør byen grønnere og sundere

Vi skaber rum for gode liv for alle

   Vi lærer og deler viden