Vi gør byen grønnere og sundere

Sammen skal vi gøre en ekstra indsats for biodiversitet, drikkevand, luftkvalitet og klimabeskyttelse, der gør vores kommune endnu grønnere, renere og sundere.

Vi vil:

Skabe større biodiversitet

Det gør vi fx, når vi lader en større del af vores haver og grønne arealer vokse vildt med vilje, undgår sprøjtegift, vælger varierende hjemmehørende arter, lader dødt træ ligge, hvor det er muligt og giver dyr og planter mulighed for at bevæge sig mellem arealer.

Reducere luftforurening og passe på drikkevandet

Det gør vi fx, når flere cykler og benytter kollektiv transport og elbiler, så partikelforureningen fra trafikken reduceres. Og når vi undgår ukrudtsbekæmpelse med gift i haver og på offentlige arealer, så vi beskytter vores grundvand.

Tilpasse vores by til fremtidens vejr

Det gør vi fx som kommune og grundejere med klimasikring- og klimatilpasningsprojekter, der skal sikre os mod oversvømmelser ved skybrud og stormflod, udvikle rekreative, grønne arealer og forberede os til en fremtid med bl.a. havvandsstigninger, hedebølger og grundvandsstigning.

Styrke fællesskaber i det grønne for alle

Det gør vi fx som kommune, når vi gør det nemmere og mere tilgængeligt for alle – uanset alder og mobilitetsbegrænsninger – at bruge naturområderne og byrummet i Gentofte, og når vi som kommune og lokalsamfund understøtter fællesskaber og aktiviteter, der kan fremme trivsel og kendskab til naturen, så vi får bedre forståelse for, hvad det er vi skal værne om.

Verdensmållogoer for mål 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15 

 

Min bæredygtige have

Virtuelt haveprojekt med inspiration til mere bæredygtige haver i Gentofte

Klimatilpasning med grøn bonus

Gentofte Kommune har gennemført flere store klimatilpasningsprojekter, der som sidegevinst har skabt nye grønne områder med øget biodiversitet..

Lokale familier kommer ud i naturen

Flere børn og forældre får røde kinder og frisk luft med initiativet Naturfamilier.