Klimatilpasning med grøn bonus

Gentofte Kommune har de senere år gennemført flere store klimatilpasningsprojekter, der sikrer kommunen mod oversvømmelser og de materielle skader og sundhedsrisici, oversvømmelser kan medføre.

Klimatilpasningsprojekterne har som en attraktiv sidegevinst skabt nye grønne, rekreative områder med øget biodiversitet.

I forbindelse med de senere års klimatilpasningsprojekter har Gentofte Kommune skabt flere grønne områder i kommunen. Ved Gentofterenden i Vangede er renden, der tidligere hovedsagligt løb i et lukket rør, blevet gravet fri og blotlagt flere steder. Langs renden er der samtidig oprettet et grønt naturbånd med træer og buske, der er med til at give området et grønt løft.

I Mosegårdskvarteret er der i forbindelse med et klimatilpasningsprojekt anlagt to kunstige søer og grønne regnbede, der kan opsamle store regnmængder og samtidig giver hele området et nyt naturpræg med flere levesteder for dyr og planter.