Vi lærer og deler viden

I Gentofte vil vi gerne blive endnu bedre til at tage de bæredygtige valg. Sammen gør vi en ekstra indsats for at tilegne os og udbrede viden om sundhed og trivsel, klimaforandringer og grøn omstilling.
Vi inspirerer hinanden med konkrete redskaber og ideer, der hjælper os til at leve bæredygtigt i alle livets faser.

Vi vil:

Udbrede viden om klimaforandringer og grøn omstilling

Det gør vi fx, når vi udbreder viden om konkrete muligheder for at bremse den globale opvarmning i institutioner og skoler og i forenings- og kulturlivet. 

Give redskaber til klimabevidste valg og vaner

Det gør vi fx, når vi inspirerer hinanden til, hvordan vi kan gøre en forskel derhjemme, i fritiden, på arbejde, i skole og i institutioner, og når vi lærer hinanden konkrete færdigheder som at lave klimavenlig mad eller reparere vores ting.

Udbrede viden om veje til mental sundhed og trivsel

Det gør vi fx, når børn i dagtilbud og skoler arbejder med forebyggelse af mobning, når vi etablerer netværksgrupper for pårørende til demente og uddanner sundhedsagenter blandt borgere med handicap.

Understøtte at vi i Gentofte tænker globalt og handler lokalt

Det gør vi fx, når vi formidler forbindelsen mellem globale udfordringer og vores konkrete, lokale indsatser.

Leve bæredygtigt i alle livssituationer

Det gør vi fx, når vi øger fokus på bæredygtige valg og vaner derhjemme, i foreninger, virksomheder og i de kommunale institutioner.

Verdensmålslogoer for mål 4, 12, 13

Børn i Gentofte får jord under neglene

Haver til Maver har sammen med Gentofte Kommune drevet skolehaver i Bernstorffsparken siden 2015.

Gymnasieelever bliver ansvarlige verdensborgere

På Aurehøj Gymnasium spiller verdensmålene en central rolle gennem hele gymnasietiden.

Her bliver linsebøffen spist op

I institutionen Kløvedalen i Charlottenlund er oksekødet skiftet ud med kikærter. Målet er at servere mad, som belaster klimaet mindre – og børnene tager godt imod de grønne retter.

Det internationale i Gentofte

Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse vedtog i efteråret 2019 Det Internationale i Gentofte, som har fokus på at styrke gentofteborgeren som international borger, styrke udenlandske borgere som gentofteborgere og bygge