Børn i Gentofte får jord under neglene

Haver til Maver har sammen med Gentofte Kommune drevet skolehaver i Bernstorffsparken siden 2015. Det har mange børnehave- og skolebørn glæde af.

Haver til Maver har i samarbejde med Gentofte Kommune siden 2015 skabt et naturnært læringstilbud i Bernstorffsparken, hvor skolebørn deltager i køkkenhaveforløb og lærer om grøntsagernes vej fra jord til bord.

I 2020 deltager 30 skoleklasser i haveforløb, hvor de besøger haverne otte gange og lærer at arbejde i køkkenhaven gennem hele sæsonen.

I Haver til Maver møder børnene en varieret og virkelighedsnær undervisning, der bringer forskellige sanser og læringsstile i spil og integrerer skolefagene med livet udenfor skolens matrikel. I skolehaverne lærer børnene ikke kun om gulerødder, men om fællesskab, handlekompetence og forståelse for sundhed, natur og miljø.

Haver til Maver gennemfører også køkkenhaveforløb for børnehavebørn. Her får ca. 260 børn årligt fingrene i jorden.