Gentofte Kommune arbejder for mere klimavenlig transport

Transporten er en væsentlig kilde til CO2-udledning i Gentofte Kommune. Derfor arbejder kommunen på at skabe rammerne for at fremtidens transport kan blive mere grøn, nem, sund og sikker.

Ifølge Danmarks Statistik pendler alle erhvervsaktive Gentofteborgere i gennemsnit 14 km hver dag til og fra arbejde. Sammen med al den øvrige transport, der foregår hver dag i kommunen, er området en væsentlig kilde til kommunens samlede udledning af CO2.
 
Kommunalbestyrelsen i Gentofte vedtog i sommeren 2020 anbefalingerne fra opgaveudvalget Fremtidens Transport. Læs anbefalingerne fra Fremtidens Transport.

Gentofte Kommune har indgået et samarbejde med firmaerne E.ON og Clever om at opsætte el-ladestandere i kommunen. Ladestanderne er opsat på forsøgsbasis og vil blandt andet give kommunen flere erfaringer med, hvad der kan få flere til at køre elbil.
 
Også inden for offentlig transport er der fokus på at mindske CO2-udledningen. Movia, der står for busdriften i i kommunen og som Gentofte Kommune er medejer af, har således en ambition om at alle busser skal være fossilfri senest i 2030.
 
Den grønne omstilling er også i gang i kommunens Park og Vej-afdeling, hvor det nuværende fossildrevne materiel løbende udskiftes til eldrevne alternativer. Udskiftningen gælder både køretøjer og entreprenørmaskiner. Samme udvikling er i gang indenfor affaldsområdet, hvor kommunen i de næste år vil gøre sig erfaringer med eldrevne renovationsbiler.