Gentofte Kommune energirenoverer og udbygger fjernvarmen

Gentofte Kommune som virksomhed har siden 2009 reduceret sin CO2-udledning med ca. 20% primært ved at energirenovere og –optimere og ved at udbygge fjernvarmenettet.

Gentofte Kommune har været Klimakommune siden 2009. Det betyder, at kommunen har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere kommunens CO2-udledning med minimum 2% om året.

I årene 2005-2017 investerede Gentofte Kommune knap 130 mio. kr. i energirenoveringer af bygninger og tekniske anlæg. Investeringerne er bl.a. gået til forbedring af bygningernes klimaskærm, udskiftning af belysning til LED og andre klimavenlige lyskilder, samt opgraderinger af de tekniske anlæg, der fx styrer lys og varme. Kommunens forbrug af el, vand og varme er derfor væsentligt lavere i dag end tidligere.

I kommunens energihandlingsplan 2018-2025, er der aftalt yderligere investeringer for i alt 72 mio. kroner. De årlige udgifter til el, vand og varme ventes at blive nedbragt med yderligere ca. 6,4 mio. kroner. Målt i CO2 svarer det til en besparelse på ca. 1.890 tons årligt – eller en årlig reduktion på ca. 2 % af den samlede CO2 udledning for Gentofte Kommune som virksomhed.

Som en del af denne plan er Gentofte Kommune i gang med at udskifte vejbelysningen til LED. Når projektet er gennemført i 2021 forventer kommunen at dette initiativ alene vil kunne reducere kommunens udledning af CO2 med ca. 400 tons årligt, eller hvad der svarer til ca. 6600 træer, der plantes og gror i 10 år.

I de senere år har kommunen udbygget fjernvarmenettet, så de fleste af kommunens bygninger i dag opvarmes med fjernvarme. Mange borgere har også fået glæde af udrulningen og har i dag skiftet oliefyret ud med den grønnere fjernvarme. Gentofte Kommune ønsker at udbygge fjernvarmenettet yderligere, men afventer pt. at den statslige regulering giver mulighed for dette.