Vangede Kirke er Grøn Kirke

Vangede Kirke er blevet certificeret Grøn Kirke og har bl.a. skiftet til LED-pærer i de store lysekroner i kirkerummet. Det giver en stor årlig besparelse - både økonomisk og i CO2-regnskabet. 

Vangede Kirke blev i 2019 certificeret Grøn Kirke. Grøn Kirke er et netværk af kirker og menigheder i Danmark, der har iværksat helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø. Vangede Kirke har gennemført flere energibesparende tiltag og har bl.a. skiftet til LED-belysning med store besparelser til følge.

 

Kirken har desuden fokus på klima og miljø til familieaktiviteter og børnegudstjenester og har iværksat en række tiltag for at forebygge og reducere madspild i forbindelse med fællesspisninger, kirkefrokoster og møder. Næste skridt er at skabe bedre levesteder for vilde dyr og planter på deres udearealer. Her ønsker Vangede Kirke at involvere spejdere, minikonfirmander og familier, der kommer til deres børnegudstjenester, fx ved at lave insekthoteller.

 

”Vi tror på, at vi kan inspirere vores menighed og andre kirker, og vi går gerne forrest med fanen. Det er et spørgsmål om at være en ansvarlig borger.” 

 

For at blive Grøn Kirke, skal ansøgeren opfylde mindst 25 ud af 48 kriterier på en tjekliste med konkrete indsatser. Tjeklisten har givet Vangede Kirke god inspiration, startet en masse spændende diskussioner og har frem for alt gjort det let at gå i gang med konkrete initiativer.