Vi skaber rum for gode liv for alle

Sammen skal vi tage ansvar for borgere i udsatte og sårbare situationer og gøre en ekstra indsats for at skabe rammerne for et aktivt og sundt liv med høj livskvalitet for alle.

Vi vil:

Understøtte et rummeligt arbejdsmarked

Det gør vi fx, når vi som borgere, kommune og virksomheder ser kompetencer også i et bredere perspektiv, så nye koblinger kan opstå. Og når vi gennem samarbejde mellem virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, kommune og borgere muliggør forskellige former for arbejdsliv.

Understøtte at alle unge gennemfører en uddannelse

Det gør vi fx, når vi som kommune og lokalsamfund giver mulighed for støtte undervejs, dæmper en uhensigtsmæssig præstationskultur, skaber alternative læringsrum, sætter fokus på smidige overgange mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser og skaber partnerskaber med erhvervslivet.

Styrke inkluderende fællesskaber og lige muligheder for alle

Det gør vi fx, når vi som kommune og lokalsamfund skaber både brede og alternative fællesskaber. Når vi som borgere dyrker aktiviteter, hvor vi laver noget meningsfuldt sammen med andre eller for andre. Og når vi støtter op om hinanden i forbindelse med livsovergange og andre sårbare situationer. 

Skabe rammerne for et aktivt og sundt liv

Det gør vi fx, når vi som kommune og foreningsliv giver nem adgang til bevægelsesaktiviteter, og når vi på tværs af alle aktører skaber fælles fokus på, hvordan vi skaber bedre trivsel og forebygger overforbrug af alkohol og andre rusmidler. Og når vi som kommune og lokalsamfund arbejder for at skabe rammerne for, at mennesker uanset funktionsevne kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Verdensmålslogoer for mål 3, 4, 8, 10

Digital platform får fleksjobbere hurtigere i job

Rekrutteringsplatformen Refleks synliggør kommunens fleksjobbere overfor virksomhederne, skaber fællesskab og giver fleksjobbere mulighed for at søge stillinger, når det passer dem.

Byens Hus skaber rammen om sociale fællesskaber

Byens Hus skal fremover drives og udvikles af borgere og kommune i fællesskab. Huset skal bæres af frivillighed og ansvar i fællesskab, og det er husets brugere, der skal stå for aktiviteterne

Igangværende opgaveudvalg

Opgaveudvalgene Flere i arbejde eller uddannelse, Unges sundhed og trivsel og 1 times motion arbejder for at skabe rum for gode liv for alle.