Sammen kan vi gøre en forskel i Gentofte

Det er afgørende for et bredt engagement, at verdensmålene omsættes til konkrete handlemuligheder helt lokalt i Gentofte, og at bæredygtig udvikling formidles visuelt og motiverende. Vi kan ikke løse alle komplekse udfordringer alene, hverken globalt eller på lokalt plan, men i fællesskab kan vi udbrede viden og skabe resultater og nye løsninger.
 
Som kommune, virksomheder, foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner og borgere har vi forskellige handlemuligheder og steder at sætte ind. Skal vi komme godt i mål med vores indsatser skal vi dog alle sammen kommunikere engagerende og søger partnerskaber og stærke fællesskaber, hvor vi kan fremme bæredygtig udvikling sammen.

Sådan kan du som borger gøre en forskel

Sådan kan I som virksomhed gøre en forskel

Sådan kan I som forening gøre en forskel