Gør en forskel som borger

Hvis vi skal nå verdensmålene i Gentofte, er din indsats som borger afgørende. Dine valg og din adfærd betyder noget og kan være med til at rykke verden i en mere bæredygtig retning.

Her er 7 gode råd til et mere bæredygtigt liv

 1. Hold på varmen og spar på energien
 2. Brug din cykel eller gå - og lad bilen stå
 3. Stop dit madspild
 4. Stop dit tøjspild
 5. Gør plads til dyr og vilde planter i din have
 6. Tilpas dit hjem og din have til fremtidens vejr og klima
 7. Gør noget meningsfuldt sammen med andre

Hold på varmen og spar på energien

Omkring 80% af danskernes private energiforbrug går til at varme boligen op og fyre for gråspurvene. Der kan derfor være både penge og CO2 at spare ved at energirenovere sit hjem og skifte til en mere klimavenlig varmekilde.

Det kan du gøre for at holde på varmen og spare på energien:

Brug din cykel eller gå - og lad bilen stå

Ca. 34% af borgerne i  Gentofte har mindre end 5 km til deres arbejdsplads, og ca. 82% har mindre end 20 km. Gentofte Kommune har et tætforgrenet tognet, som betyder, at langt størstedelen af os har under 1 km til nærmeste togstation. Der er altså et stort potentiale for tage cyklen hele eller dele af vejen til arbejdet – med eller uden batteri på bagagebæreren. Tag et pendlertjek på pendlertjek.dk og find ud af, hvad du kan spare af penge og CO2, og hvor mange ekstra kalorier du kan brænde af, hvis du lader bilen stå.

Det kan du gøre for at transportere dig mere klimaansvarligt:

 • Tag cyklen
 • Tag offentlig transport
 • Kør i elbil

Stop dit madspild

I Danmark bliver der hvert år spildt 700.000 tons fødevarer, og vi forbrugere står for 1/3 af madspildet. Det betyder, at hver borger i Gentofte årligt spilder omtrent 42 kg mad, der kunne have været spist. (Kilde: Fødevareministeriet).

Det kan du gøre for at stoppe dit madspild:

Stop dit tøjspild

I løbet af de sidste 20 år er danskernes tøjforbrug steget med mere end 30%. Hver dansker køber i gennemsnit 13-16 kg tøj om året, men lader 5 kg tøj blive liggende i skabet uden at få det brugt. Det svarer til at vi i Gentoftes klædeskabe har ca. 375 ton ubrugt tøj liggende. (Kilde: Ecolabel.dk)

Det kan du gøre for at minimere dit tøjspild:

 • Sørg for at få brugt det tøj, du har i skabet
 • Køb brugt frem for nyt
 • Køb kvalitetsprodukter, der holder længere
 • Sørg for, at det tøj, du ikke bruger, bliver genbrugt af andre

Gør plads til dyr og vilde planter i din have

Sammenlignet med andre bykommuner har vi i Gentofte mange værdifulde levesteder for dyr og planter i vores skov, sø, eng- og moseområder. Hele 60% af de grønne arealer i Gentofte Kommune udgøres dog af private haver, så det betyder noget for den samlede biodiversitet i kommunen, hvad vi gør for at give plads til vilde dyr og planter i vores egne haver.

Det kan du gøre for at få mere biodiversitet i haven:

 • Plant bærbuske, frugttræer og stauder, der blomstrer forskudt af hinanden
 • Saml kvas, stammer, grene i dekorative kvashegn eller stabler til kompost
 • Plant vilde hegn og hække frem for plankeværk og mure
 • Undgå sprøjtegifte i haven
 • Fæld ikke alle træerne - tynd ud i dem, der tager lys og plant gerne nye

Tilpas dit hjem og din have til fremtidens vejr og klima

I Gentofte Kommune står grundvandet højt, og vi vil som resten af Danmark få mere og kraftigere regn i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at du sikrer din bolig så godt som muligt mod indtrængende vand fra oven, fra siderne og nedefra.

Det kan du gøre for at tilpasse dit hjem til fremtidens vejr og klima:

 • Undgå tildækning af jord med fliser og beton i haven, så vandet kan sive ned
 • Anlæg et regnbed, hvor der altid er fugtigt. Ud over at lede vandet væk ved skybrud giver våde områder en større biodiversitet, fordi vand tiltrækker flere insekter og dyr
 • Undersøg, hvad du bør gøre for at sikre din bolig mod skader ved skybrud https://www.klimatilpasning.dk/borger/

Gør noget meningsfuldt sammen med andre

I Gentofte Kommune har vi et rigt forenings- og kulturliv og mange muligheder for at mødes i interessefællesskaber. Det er vigtigt, fordi det betyder meget for vores mental sundhed og trivsel at kunne indgå i fællesskaber, hvor vi gør noget meningsfuldt sammen med - eller for - andre.

Det kan du gøre:

 • Engager dig, der hvor du bor
 • Meld dig til en fritidsaktivitet 
 • Lav frivilligt arbejde


Gør noget selv

Du kan gøre noget alene og sammen med din familie i dit hjem, i dine daglige vaner og dit forbrug. Find fx inspiration her på siden.

Gør noget, der hvor du er

Du kan gøre noget sammen med andre i de fællesskaber, du allerede er en del af i opgangen, på dine børns skole, i badmintonklubben osv.

Engager dig i grønne fællesskaber

Du kan gøre noget sammen med andre grønne ildsjæle i de mange lokale bæredygtige initiativer

'Grøn hverdag' hjalp Gentoftefamilier til en mere bæredygtig hverdag

Mange vil gerne leve mere bæredygtigt, men det kan være svært at ændre vaner i en travl hverdag. 10 familier deltog i 2019 i projektet ’Grøn Hverdag’, hvor de fik målt deres normale forbrug og fik rådgivning til en mere bæredygtig livsstil. Deltagerne håber, at deres erfaringer kan være med til at inspirere andre til, hvad man konkret kan gøre for at leve mere bæredygtigt.

Repair Cafe Hellerup giver ting et længere liv

Repair Café Hellerup blev stiftet i 2018 af lokale frivillige og er et fællesskabsprojekt, som gør op med brug-og-smid-væk-kulturen. I stedet for at brugere går ud og køber nyt, når det gamle går i stykker, tilbyder de frivillige i reparationsværkstedet gratis at hjælpe med at reparere. På den måde får tingene forlænget deres levetid til glæde for både brugere og miljø. Siden foreningen blev stiftet, har brugere den 1. og 3. lørdag i måneden kunnet besøge reparationscaféen for at få repareret alt lige fra telefoner, brødristere, lamper, smykker til møbler. Og er der huller i yndlingskjolen, er der også syersker i caféen, som byder ind med deres evner.