Verdensmålskommunikation i Gentofte

I vores verdensmålskommunikation i Gentofte vil vi fokusere på, hvordan vi lokalt og konkret kan bidrage til at indfri verdensmålene. Og på, hvordan vi kan gøre det sammen. Gentofte er et fællesskab, hvor vi skaber sammen og derfor er det også naturligt, at vi arbejder for at indfri verdensmålene sammen.
Vi vil herudover udbrede kendskab til verdensmålene som koncept for at motivere til handling på tværs og skabe en fælles referenceramme, så verdensmålene bruges som løftestang for nye indsatser og samarbejder.

4 principper for verdensmålskommunikation i Gentofte

Gentofte Kommune kan gå foran med en offensiv kommunikation, der viser, hvordan vi lokalt og konkret kan gøre en forskel. Vi kan udbrede kendskab, engagement og handling ift. at nå verdensmålene, når:

 • Vi kommunikerer visuelt og konkret 
    
 • Vi formidler inspirerende, lokale eksempler
     
 • Vi anviser handlemuligheder
     
 • Vi favner bredt og skaber fællesskab

Se eksempler på verdensmålskommunikation i Gentofte.

Idékatalog: Sådan kan vi kommunikere om verdensmålene i Gentofte

Kommunikationsindsatsen om ‘Gentofte tager ansvar’ kan fungere som en paraply, der binder konkrete initiativer på tværs af kommunens afdelinger, opgaveområder og civilsamfundet sammen.

‘Gentofte tager ansvar’ har som paraply en bred appel og kan favne meget forskelligartede  verdensmålsindsatser – grønne, sociale, sundhedsmæssige etc. Dette er med til at sikre, at verdensmålene (for)bliver relevante på tværs af hele den kommunale organisation og i civilsamfundet. Ligesom det understøtter en helhedsorienteret verdensmålsindsats med øje for de mulige forbindelser mellem grønt og socialt engagement.

‘Gentofte tager ansvar’ kan samtidig skabe sammenhæng mellem anbefalingerne fra en række opgaveudvalg og strategier, som indirekte taler ind i en verdensmålskontekst. Eksempelvis Fremtidens Transport, Flere i arbejde eller uddannelse, Unges sundhed og trivsel, Det internationale i Gentofte, Vi skaber sammen, Bæredygtigt Gentofte og de styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud.

Kendskab, engagement og handling ift. verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte kan udbredes med en kommunikationsindsats i fem spor:

 1. Et fysisk spor i byrummet med fx plakater og skiltning
 2. Et digitalt spor med fokus på sociale medier
 3. Et spor med presseaktiviteter
 4. Et arrangementsspor
 5. Et læringsspor med kurser, undervisningsmateriale og –tilbud

Elementer i kommunikationsindsatsen kan fx være:

Fysisk spor

 • Plakater i byrummet med eksempler på, hvordan ‘Gentofte tager ansvar'.

 • Små skilte forskellige steder i kommunen, der gør opmærksom på handlinger, der støtter verdensmålene. Fx ved indgang til sportshal, hvor lyset først tænder, når man går ind:
  ’Vi tænder først lyset, når du spiller, fordi det sparer på energien’ eller ved et græsareal, der ikke bliver slået så ofte: ’Vi slår kun græsset to gange om året, så vi skaber rum til flere dyr og vilde planter’.

 • Gimmicks, fx klistermærker til skolebørn ifm. temauger o.lign.

Digitalt spor

 • Grundfortællingen ’Gentofte tager ansvar – Verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte’ omsættes til video med borgere, erhvervsfolk, foreninger og kommunale medarbejdere. Kan bruges på digitalt – men også som intro på møder og konferencer.

 • Instagramprofilen gentofte.goer.en.forskel anvendes til at inspirere til handling, give stemme til borgere, foreninger, medarbejdere mfl. på tværs af kommunen og skabe fællesskab omkring verdensmålsdagsordenen
   
 • Verdensmåls-stafet på Facebook og Instagram, hvor kendte og ukendte Gentofteborgere giver stafetten videre til andre, der udmærker sig ved at have gjort en forskel.

Pressespor    

 • Kampagneavis ‘Gentofte tager ansvar’ med fakta, cases, interviews, gode råd mv.
   
 • Reportager og omtaler af konkrete indsatser i lokale medier

Arrangementsspor

 • Events hvor borgere kan blive inspirerede og vise deres engagement. Gerne afholdt i forbindelse med GentofteNatten, Kultur- og Festdage o.lign.
  Fx
  • inspirationsarrangementer målrettet foreninger, der gerne vil være mere bæredygtige
  • arrangementer målrettet forskellige grupper borgere afholdt der, hvor de har deres dagligdag
  • generationsmøder med inspiration til bæredygtig husholdning
  • verdensmålsmotionsløb
  • praktiske workshops som ‘Lær at vurdere om maden stadig kan spises’ eller ‘Affaldssortering: Undgå de klassiske sorteringsfejl’

Læringsspor

 • Undervisningsmateriale og evt. -tilbud, der øger elevernes opmærksomhed på, hvordan verdensmålene konkret bliver udmøntet i deres umiddelbare omgivelser

 • Kurser med fokus på grøn omstilling i praksis for medarbejdere