Vi inspirerer til konkret, lokal handling og refleksion

Eksempler på verdensmålskommunikation i Gentofte

Gentofte sprinter for verdensmålene

Tempoet var højt, da knap 300 borgere, lokale foreninger, virksomheder og medarbejdere fra Gentofte Kommune var samlet i Rådhushallen til ’Gentofte sprinter for verdensmålene’ d. 20. november 2019. Her arbejdede folk på kryds og tværs på at fremme bæredygtigt forbrug og adfærd i kommunen.

Deltagerne mødte op som 46 hold, der hver især havde forberedt en udfordring, som de skulle finde en konkret og bæredygtig løsning på. Holdene arbejdede bl.a. med: ’Hvordan får vi Danmarks mest bæredygtige villahaver?’, ’Hvordan kan vi arbejde strategisk med bæredygtige indkøb?’, ’Hvordan kan vi udbrede vores erfaring med opsamling og opbevaring af regnvand?’, ’Hvordan kan vi gøre kajak-, ro- og badeklubber mere bæredygtige?’ og ’Hvordan kan vi sænke kødforbruget i maden i daginstitutionerne?’

Deltagerne til ’Gentofte sprinter for verdensmålene’ var begejstrede for både stemningen til arrangementet og de mange gode ideer, de tog med sig hjem og arbejder videre med i dag. De oplevede det store fremmøde som inspirerende og som en bekræftelse af, at de absolut ikke er alene med deres ønske om bæredygtig udvikling.

’Gentofte sprinter for verdensmålene’ har allerede udmøntet sig i flere konkrete initiativer. Bl.a. projektet ’Min bæredygtige have’, Kajak-, ro- og badeklubbernes idékatalog til mere bæredygtige klubber, mindre kød på tallerknerne i daginstitutionen Kløvedalen og mere biodiversitet på arealet omkring Vangede Kirke. Endnu flere initiativer er på trapperne og dialogen omkring bæredygtig adfærd og forbrug har bredt sig til afdelinger, foreninger og virksomheder, som tidligere ikke har haft bæredygtighed på tapetet.

Verdensmål gennem kultegning på Garderhøjfortet

I skoleferierne i Gentofte kan børn gå til kulturelle og sportslige aktiviteter, samlet under navnet Aktiv Ferie. I programmet for Aktiv Vinter 2019 var FN’s verdensmål integreret i alle aktiviteter på kulturområdet. En af aktiviteterne var et tegnekursus, der blev holdt på Garderhøjfortet. Her kunne børnene både få trænet deres tegnefærdigheder og lære et usædvanligt kulturhistorisk sted at kende på første hånd.

Med fokus på verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner og verdensmål 17: Partnerskaber for handling lærte børnene om, hvordan man frem til 1. verdenskrig troede, at København og Danmark skulle forsvares, hvis der blev krig, og tegnede sig til en forståelse af, at kun viden og partnerskaber hjælper mod krig.

FN's verdensmål er også tænkt ind i kulturaktiviteterne i Aktiv Sommer 2020.