Fra globale verdensmål til lokal handling

Hvis ikke vi lokalt og konkret skal tage ansvar for en bæredygtig udvikling og en verden i social, økonomisk og miljømæssig balance – hvem skal så?

I Gentofte har vi mulighederne og motivationen til at gøre en forskel. Vi skal tage ansvar for en bæredygtig udvikling og en verden i social, økonomisk og miljømæssig balance. Når verden har brug for det, er det kun naturligt, at vi gør en ekstra indsats for at genoprette balancen. Derfor skal vi mobilisere og inspirere hinanden til at yde en lokal indsats for FN’s verdensmål i Gentofte.

 

Verdensmålene sætter en stærk retning for, hvor vi skal nå hen i 2030, og de kalder på handling også helt lokalt. I Gentofte vil vi arbejde for bæredygtig udvikling overalt omkring os og bruge verdensmålene som løftestang til nye partnerskaber, samarbejder og initiativer.

 

I fodboldklubben, på villavejen, i virksomheden, børnehaven, byrummet, plejecentret og derhjemme. Vi kan hver især gøre meget, og i fællesskab kan vi gøre endnu mere. Både til gavn for os, der bor, lever og arbejder i Gentofte – og for resten af verden.

 

 

Vi løfter verdensmålene sammen


Vi kan ikke løse alle komplekse udfordringer alene, hverken globalt eller på lokalt plan, men i fællesskab kan vi udbrede viden og skabe resultater og nye løsninger. Vi har som kommune, virksomheder, borgere, foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner alle vigtige – og forskellige – roller at spille i arbejdet for at indfri FN’s verdensmål. Sammen kan vi bringe verdensmålene i øjenhøjde, skabe momentum og fællesskab og forankre verdensmålsindsatsen konkret og lokalt i Gentofte på tværs af sektorer.

Gentofte Kommune kan som arbejdsplads, som planlægger og ejer af bygninger og infrastruktur tage lederskab for lokal, bæredygtig udvikling, skabe rammerne for bæredygtig adfærd, understøtte civilsamfund og erhvervsliv i at indfri verdensmålene og initiere partnerskaber, der fremmer bæredygtig udvikling. 

Lokale virksomheder kan gøre bæredygtig udvikling til en del af deres forretning, ligesom de kan fremme verdensmålene på de indre linjer ved at træffe miljøvenlige, klimaansvarlige og socialt ansvarlige valg i deres måde at være arbejdsplads og virksomhed på.

Foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner kan tage et stort ansvar for at fremme bæredygtig dannelse blandt deres brugere både igennem formidlingsaktiviteter og ved at tage små og store bæredygtige valg til arrangementer og i den daglige drift.

Borgere kan tage ansvar for bæredygtig udvikling med konkrete handlinger i deres hjem og daglige vaner og i de fællesskaber, de er en del af.

17 verdensmål – værktøjer for en verden i balance


I 2015 blev FN’s medlemslande enige om 17 verdensmål og 169 tilhørende delmål. Disse mål udgør tilsammen opskriften på, hvordan vi inden år 2030 kan skabe en verden i miljømæssig, social og økonomisk balance. Hvis det skal lykkes, skal der både arbejdes på globalt, nationalt og lokalt plan, og indsatsen i kommuner og lokalsamfund spiller dermed en vigtig rolle.

 

Verdensmålene gør op med årtiers overforbrug og fortsætter kampen for mere uddannelse, bedre sundhed og mindre global fattigdom. Hvert af de 17 mål med tilhørende delmål adresserer en global udfordring og handler om alt fra klimaindsats til sundhed, uddannelse og bæredygtigt forbrug og produktion.

 

Vil du vide mere om de 17 verdensmål? Se verdensmål.org.

 

 

Illustration af alle 17 verdensmål.